MB İnsan Kaynakları Politikası

Farklı sektörlerde ve farklı yapılardaki şirketlerden oluşan holdingde insan kaynakları politikaları, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir...

Kurumumuzda insan faktörü, başarıyı oluşturan temel öğelerden biri olarak görülmektedir. Bu doğrultuda, yerleştirilecek pozisyona uygun eğitim almış, işin gerektirdiği yetkinliklere sahip adayların işe alınması sağlanmaktadır.

Farklı sektörlerde ve farklı yapılardaki şirketlerden oluşan holdingde insan kaynakları politikaları, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, MB Holding'in insan yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektedir.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜ HOLDİNGE KAZANDIRMA

İnsan kaynakları yönetimi,

 • Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,
 • Holdingi geleceğe taşıyacak, temel değerlerimize sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı,
 • Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla geleceğe yönelik iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı,

hedeflemektedir.

ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİNE YATIRIM YAPMA

İnsan kaynakları yönetimi,

 • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak,
 • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi destekleme,
 • Nitelikli, başarılı, küresel bir iş gücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek

İnsan Kaynakları'nın ana sorumluluğudur.

ORGANİZASYONU GELİŞTİRME VE GÜÇLENDİRME

 • Holdingin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,
 • Yüksek potansiyelli çalışanların performanslarının takibi ve holdingin bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmeleri,
 • Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için şirket içi görevlendirmeler, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması

İnsan Kaynakları'nın önceliğidir.

TOPLAM ÜCRET YÖNETİMİ VE ÖDÜLLENDİRME

 • Nitelikli iş gücünü holdinge çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ücret ve yan fayda paketi sunmak,
 • Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
 • Çalışanların katkılarını, başarılarını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek

İnsan Kaynakları'nın amacıdır.

ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNU VE BAĞLILIĞINI ARTIRMA

 • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak; bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,
 • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak

İnsan Kaynakları'nın hedefidir.

MB Grup Şirketleri

MB Holding, bünyesinde barındırdığı 10'u aşkın şirket ve markaları ile inşaat, sanayi, giyim, gıda, enerji, günlük kullanım eşyaları vb. sektöründe faaliyetini tüm hızıyla sürdürmektedir...